Styrelsen

                                           

Orförande Mats Frånberg mats@gskskoter.se 070-5577398
Vice.ordf Tobias Ericsson tobias-ericsson@hotmail.com 072-7281985
Sekreterare Kai Puskala kaip666@hotmail.com 070-3666246
Kassör Per-Åke Norin kassor@gskskoter.se 070-5087671
Ledamot Jörgen Forslund jorgen.forslund@hotmail.com 070-2042170
Ledamot Joacim Norlander dj_jokk@hotmail.com 070-6657901
Ledamot
Ledamot Alexander Billberg 070-7314177
Ledamot Tommy Häggkvist
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant
Valberedning Jerker Lindström 076-1425375