Förarbevisutbildning

Säsongsvila på Förarbevisutbildning

 Du kan dock anmäla dig inför kommande säsong

Jag anmäler mig till

Egen skoter

10 + 12 =

Utbildningen

Planerade kurser
    Stängt för säsongen.
    Anmäl dig för nästa säsong i formuläret nedan.

   Fler kurser kommer eftersom bokningarna kommer in.
   Så passa på och boka.
   När du väljer oss så bidrar till bättre skoterleder.

Kursavgift: 3500:-
Betalas helst via Swish Dag 1
Lunch och fika ingår dag 1 

I utbildningen ingår det både teori och praktik.
Ta gärna med egen skoter om du har.
Om du inte har tillgång till egen skoter så har klubben ett antal egna skotrar för utlåning, klicka ja eller nej i anmälan.  
Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov.
O.B.S Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Kursupplägg
Dag 1
    Teori 08:00 – 12:00
    lunch 12:00 – 13:00
    Teori 13:00 – 16:00
Dag 2
     Grupp 1: 08:00 – 11:00 Praktik  och körning
     Grupp 2: 11:15 – 14:15 Praktik  och körning
     Grupp 3: 14:30 – 17:30 Praktik  och körning

     18:00 Teoretiskt prov

Provet

Provet
För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen.
När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.
Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov.
Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod.
Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.

Vilka krav finns det ?

Den 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:
• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000.

 (Från och med 1oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.)

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en behörig utbildare
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Förarbeviset

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat.
Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter.
Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Får man övningsköra ?

Övningskörning får endast ske under uppsikt av en behörig utbildare.

Privat övningskörning är inte tillåten !